خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مدیر سایت

سایر اطلاعات

آدرس : تبریز خیابان ثقه الاسلام بالاتر از چهار راه شمس تبریزی روبروی بانک سپه

تلفن مغازه : 32368116- 0411 

تلفن کارگاه : 32350543- 0411

فــکـــــس   : 32368116- 0411 

همراه : 09144060187 :::: 09144024255

فرم تماس

قسمتهای ضروری*