قله پوبدا 7435 متر

 

قله پوبدا ( پیروزی ) :

در تحقیقات جغرافیایی 1943 کشف شد . اما تا سال 1956 صعود موفقی بر روی آن انجام نشد و اکثر تلاش های انجام شده تا آن زمان پایان غم انگیزی داشت .

 

 

 

قله پوبدا ( پیروزی ) در تحقیقات جغرافیایی 1943 کشف شد . اما تا سال 1956 صعود موفقی بر روی آن انجام نشد و اکثر تلاش های انجام شده تا آن زمان پایان غم انگیزی داشت .

 

 

 

اولین صعود موفق توسط آبالاکف در تیمی حرفه ای به سرپر ستی اروخین در سال 1956 انجام شد .

 

پوبدا میتواند قله ای وحشی و خطرناک باشد زیرا عموما با ابرهایی ضخیم پوشیده شده است .

 

حتی در حالیکه هوای نسبتا خوبی در منطقه حکم فرما باشد طوفان و کولاکهای سهمگین از صحرای تالکا ماکان می وزد که این موضوع نیز قابل پیش بینی نمی باشد تا کنون 8 مسیر بر روی پوبدا مشخص شده است که مشکل ترین آنها جبهه شمالی می باشد.

 

قله پو بدا در سال 1378 و قله خانتنگری در سال 1381 توسط کو هنوردان پر تلاش تیم ملی امید ایران صعود شده است . تا کنون 8 مسیر بر روی پو بدا مشخص شده است . بیشترین صعود از طریق یخچال اینچلک جنوبی است . بدین ترتیب که در ابتدا با پیا ده روی 15 کیلو متری در میان یخچالهای اینچلک جنوبی

 

و یخچا ل zvezdochka خود را به ابتدای دیواره شمالی رسانیده و با صعود از گذرگاه Dikiy می بایستی به قله پو بدا غربی به ارتفاع 6918 متر صعود کرده و کمپ حمله را در ارتفاع 7000 متری بر پا نمود .

 

و در نهایت با یک تراورس 4 کیلومتری به قله رفیع رشته کوه تیان شان دست یافت.

 

 

 

روز شمار :

 

روز اول : ورود به فرو دگاه آلماتی يا بيشكك . حرکت زمینی در حدود 280 کیلو متر BC کارا کارا در ارتفاع 2200 متر . اقامت در چادر های را حت و مجهز بعد از یک سفر طو لانی .

 

روز دوم: هم هوایی ، راهپیماییی سخت "hikinig' به قلل مجاور(که بلند ترین آنها دارای ارتفاعی 4059 متر است ) .

 

روز سوم و چهارم : پرواز چارتر هلیکو پتر (25 دقیقه ) به بلای BC، یخچال اینلچک INCYLCHEK جنوبی .

 

روز پنجم تابیست و پنجم: دوره زمانی صعود به قله پو بدا.

 

روز بیست و هفتم : پرواز چارتر برگشت با هلیکو پتر BC کارا کارا 2200 متر .

 

روز بیست و هشتم : حرکت زمینی به آلماتی يا بيشكك، اقامت در هتل ، دیدن جاذبه های تاریخی شهر ، فرهنگ عامه و انجام خرید و شو غات .

 

روز بیست و نهم : انتقال به فرودگاه و پرواز به ايران . اتمام تور.

 

جهت اطلاع از قیمت و تاریخ حرکت با شرکت تماس بگیرید.

 

 شرکت : 04132368116

 

سلیمان قراجه داغی  : 09144024255

 

 صمد رگجان  : 09144060187