قله خانتانگری 7010 متر

ارتفاع:7010متر
موقعيت: تيانشان,قزاقستان.قرقيزستان
درجه سختي:کوهنوردی و درگيری با سنگ  و يخ و برف
بهترين زمان صعود:تابستان

بيو گرافي قله

خانتانگری از دو کلمه خان به معنای سلطان و تانگری به معنای ارواح تشکيل شده است. بوميان اين منطقه بر اين باور هستند که در بعد از ظهرها ارواح بر روی اين کوه آتش روشن مي کنند زيرا در غروب اين قله به رنگ سرخ و طلايي رنگ نمايان ميشود. خانتانگری هرمي است سه وجهی با دو جبهه اصلی شمال در قزاقستان و جنوب در قرقيزستان، اين کوه جزو پنج قله ملقب به پلنگ برفی می باشدکه کم ارتفاع ترين آنها بوده اما به هر حال اين کوه به عنوان يکی از قلل هفت هزارمتري مشکل شناخته شده است. البته درسالهای اخير بواسطه ی ثابت گذاريهايی که در طول مسير گذاشته شده است کمی از درجه سختي آن کاسته است. اين کوه از دو جبهه دارای چهار کمپ ميباشد هر چند که کمتر تيمی ازکمپ چهارم ا ستفاده ميکنند البته ما به شما پيشنهاد ميکنيم که کمپ چهارم را برقرار کرده تا در صورت نياز در برگشت از قله ازآن استفاده کنيد. در ارتفاع 5900 متری درگردنه بزرگ پای قله مسير شمالي و جنوبی يکی مي شود, مسير شمالی دارای درجه سختی بيشتری نسبت به مسير جنوبی مي باشد اما به دليل ايمنی از خطر ريزش بهمن مسيری مناسب برای صعود مي باشد.

برای صعود به قله خانتانگری از مسير شمالي دو راه وجود دارد يا از کشور قزاقستان و شهر آلماتي و يا قرقيزستان و شهر بيشکک که در هر مسير بايد مسافتی به طول280 الی 480 کيلومتر را با ماشين طی کرد تا به کمپ پيشرفته کاراکارا رسيد. اين کمپ در دامنه های تيانشان قرار دارد با چشم اندازی زيبا از مراتع و علف زارها و جنگلهای سرو که رودخانه ای پرآب از کنار آن می گذردکه از يخچال اينلچک سرچشمه می گيرد.کمپ کاراکارا از يک آشپزخانه، يک سالن غذاخوری بزرگ، دو انبار، سونا وحمام، باند پرواز هليکوپتر و مجموعه ای از چادرهای دو نفره برای اسکان کوهنوردان تشکيل شده است. همه صعود کنندگان جبهه شمالی از اين کمپ انتقال پيدا می کنند. زمان برای رفتن از کاراکارا به بيس کمپ خانتانگری سه روز می باشدکه يکی ازمسيرهای زيبای تراکينگ در تيانشان است اما کوهنوردان به وسيله هلی کوپتر به بيس کمپ منتقل می شوند.

توصيف مسير

بيس کمپ در ارتفاع 4000متری و در منتها اليه سمت چپ يخچال اينلچک شمالی ودر روبروی قله خانتانگری قرار دارد با نمای زيباو خيره کنندهای از ان وبا صدای ريزش بهمنهای دائمی قله درشبها.از بيس کمپ به فاصله زمانی 45 دقيقه الا يک ساعت ونيم میتوان به پای مسير رسيد در اينجا بايد کرامپونها را به پا کرد ويک شيب تند راصعود کرد اين نقطه يکی از مناطق بهمن گير مسير شمالي ميباشد وحتي الا مکان بايد در صبح زود ويادر بعد از ظهر از ان عبور کرد زيرا محل ريزش بهمنهای قله چاپايوف فرعی می باشد.بعد از مسا فت کوتاهی به شکافهای يخی عميقی برخوا هيد خورد .در اين نقطه معمولا طناب ثابت وجوددارد.بعد از پشت سر گذاشتن شکافهای يخی به يک تراورس 200 متری می رسيم که بعد از آن سوار بر يال برفی با شيب زيادی خوا هيم شد که بعد از آن به کمپ يک در ارتفاع 4800 متری می رسد.کمپ يک مساحتی در حدود 120 متر مربع دارد.همراه آبی که از ذوب شدن برفها جاری است 50متر بالاتر محلی برای برقراری 3 الی 4 چادر می باشد که به کمپ روسها معروف می باشد.زمان(2 الی 4)

کمپ يک به دو

يکی از پر کشش ترين قسمت مسير می باشد .در بدو حرکت يک شيب يخی به طول 200متری می باشدو ادامه مسير در سر يال بزرگی در زير قله چاپايوف بعد از طی مسافتی به اولين پله سنگی می رسيم ودرگيری با سنگ ويخ بلور بعد از تراورس کوتاهی و ادامه مسير به دومين پله سنگی و بعد ازآن به کمپ دوم با مساحتی در حدود 1000 متر مربع در ارتفاع 5550متری خواهيم رسيد.زمان (9-6)ساعت

کمپ دو به سه

بعد از ترک کمپ دو سواريال برفي تند شده وبعد از طی حدود 500 متر بسمت راست تراورس کرده واز تيغه باريک برفي به زير قله چاپايوف ميرويم بعد از طي مسافتي اولين در گيری باسنگ در حدود 15 متر وبعداز ان وارد دهليز يخی ميشويد که در بالا بسمت راست متمايل ميشود و مسير با درگيری باصخرههای چاپايوف ادامه پيدا ميکند بعد از اين درگيری سوار بر يال برفي شده وباکمي حرکت بسمت راست سوار بر قله چاپايوف به ارتفاع 6100متر ميشويم در سمت راستمان قله چاپايوف اصلي وپوبدا رخ نمايی مي کنند .در سمت چپ کمي در جهت جنوب به سمت کمپ سوم فرود ميرويم در پايين کاسه برفی وجود دارد وبعد ار آن گردنه بزرگ پای قله در اين قسمت نقابهای برفی بزرگ وشکافهای يخی عميقی وجود دارد کمي بلا تر از گردنه کمپ سوم در ارتفاع 5900متری مي باشد البته در کمی پايين تر غار برفي وجود دارد

کمپ سوم,صعود به قله

بعد از طي مسافتي درحدود 700متر به يال سنگي قله ميرسيم ازاينجا به بعد اکثر مسير ثابت گذاری شده است در ارتفاع 6400متر به کمپ چهارم ميرسيم مکاني برای سه چادر .ادامه مسيرهمراه بادرگيری سنگ ميباشددرحدود 6800متری کمي به راست تراورس کرده وبعد از گذشتن از يک پله سنگي وارد دهليز يخي بطول 200متر ميشويددرآخر دهليز به راست رفته ودومين پله سنگي را رد کرده بعداز ان شيب مسير ملايم مي شود واز لا به لای سنگهای بزرگ مي گذرد بعد از طي مسافتي به سه پايه قله به ارتفاع 7010متر ميرسيم.

روز شمار برنامه :

روز اول: ورود به فرودگاه آلماتی يا بيشكك، حرکت زمينی (در حدود  280 الی 480 کيلومتر ) به سمت بيس کمپ کاراکارا در ارتفاع 2200 متر / اقامت در چادرهای بزرگ مجهز و راحت
روز دوم : هم هوايی ، راهپيمايی به قلل مجاور)  بلند ترين آنها دارای ارتفاع 4059 متر می باشد(
روز سوم و چهارم پرواز با هليکوپتر(35 دقيقه) به سمت بيس کمپ يخچال شمالی يا جنوبي اينلچک
روز پنجم تا بيست و دوم : روزهای هم هوايي و صعود به قله خانتانگری .
روز بيست و سوم : پرواز با هليکوپتر به سمت بيس کمپ کاراکارا در ارتفاع 2200 متر .
روز بيست و چهارم :  حرکت زمينی به سمت آلماتی / ديدن جاذبه های ديدنی شهر/ اقامت در هتل 
روز بيست و پنجم:   انتقال به فرودگاه و پرواز به ايران

خدمات :

مجوز صعود قله ، کليه ترانسفورهای طول راه ، انتقال از كمپ كاركارا 2200 متر  به بيس كمپ ( هوائي ،هيلي كوپتر )، انتقال زميني به کمپ كاركارا ، یک شب اقامت درهتل با صبحانه ، اقامت در چادر دو نفره در کمپ كاركارا و اصلی ، تغذيه كامل سه وعده غذايي در بيس كمپ وکمپ كاركارا ، راهنمای ايرانی ، لوح رسمی صعود ازکشور قزاقستان ، بيمه

مدارك و وسايل مورد نياز :

پاسپورت با 6 ماه اعتبار از تاريخ شروع سفر ، فرم ثبت نام و تعهد نامه با امضاء و اثر انگشت ، سه قطعه عكس پرسنلي ، لوازم شخصي  ، كوهنوردي و شب ماني و ...

قیمت  : تماس با شرکت 

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 

04112368116  شرکت 

همراه   09144060187 (صمد رگجان)

09144024255 (سلیمان قراجه داغی)